0,00 Kč
0

Ochrana osobních údajů

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi zákazníků prodávajícího. Kupující může tento svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Na základě takové písemné žádosti budou údaje kupujícího odstraněny z databáze zákazníků. Objednávka zákazníka se stává kupní smlouvou až po potvrzení prodávajícím.

Osobní údaje kupujícího nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení. Údaje nezbytné pro doručení zboží mohou být poskytnuty přepravci.